Belépés / Regisztráció
Szavazás
Honnan értesültetek a versenyről?

Tavaly is versenyeztünk (36.4%)
Felkészítő (tanár) (42.3%)
Facebook (3.9%)
Online hírportál (2.3%)
Televízió (2.6%)
Rádió (1%)
Újság (2.6%)
Egyéb (8.9%)


Archívum
Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2015

«« Vissza az archívum fordulókhoz

15.1.5. A Vöröskereszt története


Felhasználható irodalom: LINK>>15.1.5.01. Ki volt ő? ( egy válasz )

A Vöröskereszt Mozgalom megalapulása Jean - Henry Dunant nevéhez kapcsolódik.


Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

a) svájci hadvezér
Megoldás b) svájci üzletember
c) francia hadvezér
d) francia politikus

15.1.5.02. Melyik évben alakult a Vöröskereszt Mozgalom? ( egy válasz )

Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

a) 1859
Megoldás b) 1863
c) 1919
d) 1932

15.1.5.03. A Mozgalom jelképe először a fehér alapon vörös kereszt lett. Miért? ( egy válasz )

Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

a) A kereszt azt az útelágazást jelképezi, amely során a segítségnyújtás választjuk a közöny helyett.
b) Az volt a cél, hogy feltűnő és könnyen megjegyezhető legyen.
Megoldás c) Az alapító iránti tisztelet miatt, a svájci zászló inverz (fordított) formája.
d) Korábban az orvosi ellátást is ezzel szimbolizálták.

15.1.5.04. Hány darab alapelvet fogadott el a Mozgalom? ( egy válasz )

A Mozgalom meghatározott alapelvek mentén dolgozik.


Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

a) 6
b) 11
Megoldás c) 7
d) 9

15.1.5.05. Párosítsátok az egyes alapelveket a hozzá tartozó meghatározással! ( párosítás feladat )

Csak a hibátlan válasz ér pontot!

1. „A Mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői a humanitárius munkában és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukat, hogy mindenkor a Mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek.”

2. „A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amelyben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás segítésében.”

3. „A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom abból az óhajból született, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek nemzeti és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös megértést, barátságot, együttműködést és tartós békét.”

4. „Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, az ellenségeskedések során a Mozgalom nem állhat egyik oldal mellé sem és sohasem folytathat politikai, faji vallási, illetve ideológiai természetű vitákat.”

 

A - Emberiesség

B - Semlegesség

C - Függetlenség

D - Egyetemesség


Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

Jó megoldás!
A
Jó megoldás!
B
Jó megoldás!
C
Jó megoldás!
D
3
4
1
2

 


15.1.5.06. Melyik évben volt a csata? ( egy válasz )

A Vöröskereszt Mozgalom megalapítását a Solferinói csata ösztönözte.

 


Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

Megoldás a) 1859
b) 1589
c) 1759
d) 1689

15.1.5.07. Milyen program volt a kezdeményezés alapja? ( egy válasz )

Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

Megoldás a) A háború áldozatainak megkülönböztetés nélküli, intézményes nemzetközi védelme.
b) Az önkéntes mozgalom megalapítása.
c) A háborút követő béketárgyalások koordinációja.
d) A sebesültek hozzátartozóinak megsegítése.

15.1.5.08. Hol található a Vöröskereszt – Vörösfélhold Társaságok Ligájának (IFRC) székhelye? ( egy válasz )

Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

a) Brüsszel
Megoldás b) Genf
c) Luxemburg
d) Párizs

15.1.5.09k. Milyen feladatot lát el a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC)? ( egy válasz )

Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

a) Ellenőrzi a Mozgalom tagországainak munkáját.
Megoldás b) Közvetít a konfliktusokban.
c) Felügyeli a NATO munkáját.
d) Azonnali segítséget nyújt a sebesülteknek.

15.1.5.10k. Párosítsátok az egyes egyezményeket a hozzá tartozó idézetekkel! ( párosítás feladat )

Csak a hibátlan válasz ér pontot!

1. „Az összeütköző Feleknek a sebesülteknek, a betegeknek, az öregeknek, a gyermekeknek, a terhes nőknek és a gyerekágyas asszonyoknak az ostromlott vagy bekerített övezetekből való elszállítására, minden felekezet lelkészeinek, az egészségügyi személyzetnek és felszerelésnek ezen övezetekbe való bejutására vonatkozó helyi megállapodások kötésére kell törekedniük.”

2. „A hadifoglyok az ellenséges Hatalmaknak, nem pedig az őket foglyul ejtő egyéneknek vagy csapattesteknek a hatalmában vannak. Az őket fogva tartó Hatalom - az esetleg fennálló egyéni felelősségtől függetlenül - felelős a velük szemben alkalmazott bánásmódért.”

3. „Azok a személyek, akik bármely címen valamely egészségügyi övezetben tartózkodnak, sem az övezeten belül, sem azon kívül nem foglalkozhatnak katonai műveletekkel vagy hadianyag-termeléssel közvetlen kapcsolatban álló munkával.”

4. „Ha a sebesülteket, betegeket vagy hajótörötteket semleges hadihajó vagy semleges légi jármű vette fel fedélzetére, gondoskodni kell arról, hogy azok - amennyiben a nemzetközi jog ezt előírja - ne vehessenek részt újból a hadműveletekben.”

a) I. Genfi Egyezmény

b) II. Genfi Egyezmény

c) III. Genfi Egyezmény

d) IV. Genfi Egyezmény


Lehetséges pontszám: 1.00 pont (részmegoldásért nem jár pont)

Kapott pontszám: pont

Jó megoldás!
a
Jó megoldás!
b
Jó megoldás!
c
Jó megoldás!
d
3
4
2
1